چاپ وبسته بندی رسام  اخذ مشاوره و ثبت سفارش:  34202022-041 داخلی 1
زبان

چاپ رسام تبریز نسخه Odoo 13.0-20200823

اطلاعات درباره چاپ رسام تبریز نمونه Odoo, ERP متن باز.

برنامه های نصب شده

Odoo Website PWA (Progressive Web Application)
Progressive Web Applications uses web compatibilities and provides an application experience to the users. It is lightning fast in compared to the website and supports push notification.
Web Persian Calendar
Web Persian Calendar
Customize odoo OEM (Boost, My Odoo)
1 click customize odoo, reset data. For quick develop. Set brand, boost, reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. customize my odoo.
تارنما
سایت ساز نسخه Enterprise
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت ها
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
Odoo 13 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
SMS Customize
Iranian SMS Gateway for odoo
Web Window Title
The custom web window title
گاهشمار
Schedule employees' meetings
بلاگها
انتشار پست های بلاگ، اعلان ها، اخبار
eLearning
Manage and publish an eLearning platform
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت

بومی سازی /جدول حساب ها نصب شده

عمومی - حسابداری