چاپ وبسته بندی رسام  اخذ مشاوره و ثبت سفارش:  34202022-041 داخلی 1
زبان
هایدلبرگ 2.5 ورقی، تیغ و نیم تیغ، برجسته زنی

روش لترپرس برای انواع کارهای پرفراژ زنی و ایجاد خط تا و یا قالب زنی و برجسته سازی استفاده می شود که همگی در اندازه عموما محدود و مشخص دستگاه به عنوان یک روش تکمیلی بعد از چاپ به کار می رود. شما با استفاده از روش لترپرس می توانید برای کارهایی که احتیاج هست که یک حالت برجسته کاری روی آن ها ایجاد شود با استفاده از کلیشه هایی که ساخته می شود یا فرمی که با استفاده از ابزار حروف چینی سربی در چاپخانه ساخته می شود استفاده کنید.
همچنین از آن می توان به عنوان یک دستگاه دایکات و قالب زنی برای ساخت جعبه یا قالب زنی استفاده کرد.


.اخذ مشاوره و ثبت سفارش.

جهت دریافت مشاوره و ثبت سفارش از طریق شماره تلفن 09214146786 و یا جوامع مجازی با ما در ارتباط باشید.
همکاران ما در اسرع وقت راهنمای شما عزیزان خواهند بود.